Портрет

26 януари 2020

Изгрев

25 януари 2020

На брега

24 януари 2020

Градина

23 януари 2020

Посоки I

22 януари 2020

Пластове

21 януари 2020

Илюзия

20 януари 2020

Пролет

18 януари 2020

Посоки

16 януари 2020

Цвете

11 януари 2020

Среща

10 януари 2020