Други структури

Настилъчните плочи от тази група се използват както за самостоятелно полагане на цели площадки, така и в комбинация с продукти от останалите серии.

Подходящият подбор и комбинации в подредбата с друг тип формат и структура придава приятна разчупеност и пъстрота на общата картина.