Цепен камък

Облицовъчните плочи от серията Цепен камък притежават собствен характер. Това се забелязва от пръв поглед по грапавите, но и приятно въздействащи деликатни повърхности.

Различните цветови преливания и формати на плочите създават уникални комбинации, които взаимодействат еднакво добре с всички цветове на околната среда и правят добра връзка с настилъчните плочи от същия вид.