Ломен камък

Ломен камък са настилъчни плочи със силно изразен специфичен релеф, който ги отличава от останалите структури..