Облицовъчни плочи

БЕТО предлага голямо разнообразие от облицовъчни плочи с различен вид и размери, дълбочина на релефа и интензивност на оцветяването.

Повечето модели кореспондират по структура и геометрия със съответните им еквиваленти за настилане, като по този начин реализираните обекти придобиват естетически и стилово издържан вид.