Общи условия за ползване

Производство на бетонни изделия - настилъчни и облицовъчни плочи, стъпални елементи, шапки за балкони и огради, первази за прозорци, градински бордюри и др.

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.BETO.BG

 

I. Общи условия

1. „BETO.BG” е уебсайт на „БЕТО БГ“ ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201319679, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, пощ. код 9410, ул. „Михаил Андреев“ № 7А (БЕТО). Основният предмет на дейност на БЕТО е проектиране и изпълнение на проектите от бетон, дърво, метал, глина, хартия и други материали. На този уебсайт може да се запознаете с нашата дейност през годините и с реализираните проекти. 

 

ІІ. Въпроси относно предоставяните услуги. Заявки за оферти

2. Допълнителна информация за заявка за покупка и доставка на артикул може да получите като изпратите електронно съобщение чрез контактната форма или на имейл: office@beto.bg. БЕТО си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите стоки и на разходите за доставка, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.

3. Цените на отделните артикули са за информация и конкретна оферта ще ви изпратим след като подробно се запознаем със заданието и избрания материал.

4. Доставката на поръчаните артикули се извършва в работни дни (без официални празници) съгласно нашата оферта. 

5. Заплащането на поръчаните стоки се извършва съгласно приетата оферта. 

6. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката БЕТО не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7. Всички цени на стоките са в български левове с включен ДДС.

 

ІІІ. Допълнителни разпоредби

8. При ползване на услугите на Интернет сайта на БЕТО, потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

8.1. да изпраща съобщения, изписани на български език (допускат се съобщения и на английски език).

8.2. да не изпраща търговски, рекламни текстове и/или изображения.

8.3. да не изпраща до администраторите на интернет сайта нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители.

9. В случай на неправомерни действия във връзка с използването на интернет сайта, при поискване от компетентните органи на Република България, БЕТО има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

10. БЕТО се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява личния e-mail или друга персонална информация, предоставена от потребителя, без негово предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Лична информация (лични данни), която потребител предоставя и/или изпраща на интернет сайта на БЕТО чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който потребител изпрати на e-mail адреса на БЕТО, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

11. Чрез своя Интернет сайт БЕТО ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: име на Потребителя, адрес, телефонен номер или e-mail адрес], която потребителят е предоставил доброволно. Ако потребителят не иска да бъде събирана допълнителна информация за него, освен необходимата такава за регистрацията на сайта - негово е правото да не я предоставя.

12. БЕТО ще използва предоставената от Потребителя лична информация с цел да разбере по-добре нуждите и желанията му, и съответно да подобри своите продукти и услуги; да се свърже с него (или друга трета страна от свое име), както и за да предостави на Потребителя поискана от него конкретна информация (след като се увери, че тя не е налична като такава на Интернет сайта). Дружеството може да предостави на трета страна обобщена - но не и индивидуална - информация за посетителите или потребителите на своя Интернет сайт.

13. Потребителят следва да уведомява администраторите на сайта за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на интернет сайта, на интернет адрес, посочен за контакт.

14. БЕТО си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата или съдържанието на своя интернет сайт, както и да прекратява достъпа до него по всяко време, за което не се задължава да уведомява потребителя.

15. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.