Съвети

В рубриката Съвети можете да намерите отговор на най-често задаваните въпроси за избора и полагането на продуктите.

Ако предложените отговори не Ви удовлетворяват или не може да намерите търсената от Вас информация, просто се обърнете към нас чрез менюто За контакт.

Съвети

Каква подготовка е необходима за основа?

Подготовката за основа в зависимост от функцията включва:

  • пясъчна основа – за ниско натоварване
  • армирана бетонова настилка – за високо натоварване,
  • земно-влажна основа – за средно натоварване

Каква износоустойчивост имат продуктите?

Продуктите имат високи износоустойчивост и мразоустойчивост.
Сертифицирани са за якост на натиск.

Избеляват ли цветовете на плочите?

За цветовите решения се използват сертифицирани пигменти с висока светлоустойчивост, гарантирана от производителя им.

Предлагате ли транспорт на продуктите?

Фирмата не поема транспортирането на изделията. Товаренето, разтоварването и складирането на плочите става по указание на производителя.

Каква е дебелината на плочите?

Дебелината на плочите се определя от вида, размера и предназначението им.

  • Настилъчни плочи – от 2,5 см до 4 см
  • Облицовъчни плочи – от 1,3 до 2 см
  • Стъпални елементи – от 2,5 до 4 см

Методът на производство позволява гъвкавост на реализацията по отношение на дебелина, цветове и размери според изискванията на конкретни проекти.

Как трябва да се фугира?

Видът на фугиращата смес се определя от предназначението й - за интериорно или екстериорно ползване. Фугиращата смес с консистенция на паста се нананся със гумен ракел.
По възможност да проникне дълбоко във фугата на плочите.
След определено време фугата  се изчетква напречно със средно твърда четка с изкуствен косъм. Относително сухият отпадък се почиства с метла и фугата се заглажда с влажна гъба. 


Често срещани грешки:

  • Лошо подреждане при транспортиране и складиране.
  • Недобра подготовка на основата.
  • Лош избор на широчина на фуга и неподходяща фугираща смес/за интериор или екстериор/.

Продуктите не трябва да се полагат върху терени с активна кислинна среда и други химикали.