Съвети

В рубриката Съвети можете да намерите отговор на най-често задаваните въпроси за избора и полагането на продуктите на фирма БЕТО БГ.

Ако предложените отговори не Ви удовлетворяват или не може да намерите търсената от Вас информация, просто се обърнете към нас чрез менюто За контакт.

Съвети

Каква подготовка е необходима за основа?

Подготовката за основа в зависимост от функцията включва:

  • пясъчна основа – за ниско натоварване
  • армирана бетонова настилка – за високо натоварване,
  • земно-влажна основа – за средно натоварване

Каква износоустойчивост имат продуктите?

Продуктите имат високи износоустойчивост и мразоустойчивост.
Сертифицирани са за якост на натиск.

Избеляват ли цветовете на плочите?

За цветовите решения се използват сертифицирани пигменти с висока светлоустойчивост, гарантирана от производителя им.

Предлагате ли транспорт на продуктите?

Фирмата не поема транспортирането на изделията. Товаренето, разтоварването и складирането на плочите става по указание на производителя.

Каква е дебелината на плочите?

Дебелината на плочите се определя от вида, размера и предназначението им.

  • Настилъчни плочи – от 2,5 см до 4 см
  • Облицовъчни плочи – от 1,3 до 2 см
  • Стъпални елементи – от 2,5 до 4 см

Методът на производство позволява гъвкавост на реализацията по отношение на дебелина, цветове и размери според изискванията на конкретни проекти.

Как трябва да се фугира?

Видът на фугиращата смес се определя от предназначението й - за интериорно или екстериорно ползване. Фугиращата смес с консистенция на паста се нананся със гумен ракел.
По възможност да проникне дълбоко във фугата на плочите.
След определено време фугата  се изчетква напречно със средно твърда четка с изкуствен косъм. Относително сухият отпадък се почиства с метла и фугата се заглажда с влажна гъба. 


Често срещани грешки:

  • Лошо подреждане при транспортиране и складиране.
  • Недобра подготовка на основата.
  • Лош избор на широчина на фуга и неподходяща фугираща смес/за интериор или екстериор/.

Продуктите не трябва да се полагат върху терени с активна кислинна среда и други химикали.