Обектът включва следните продукти:

  • Престиж 50x50

  • Престиж 50x10

  • Бамбук 60x20

Обект:

Designer Outlet - гр.Добрич

Оформление на площадка и вход пред търговски площи - Designer Outlet, гр. Добрич.

Обектът е реализиран чрез комбинация от различни по формат настилъчни плочи от серия Престиж и облицовъчни плочи със структура Бамбук.

Реализирани обекти

Ценова листа

моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg