Обектът включва следните продукти:

  • Варовик 58x48

Обект:

Диагностично-консултативен център 1 - гр.Добрич

За оформлението на новия облик на Диагностично-консултативен център 1 - гр. Добрич са избрани два вида облицовъчни плочи от серия Варовик и Балчишки камък.

Плочите са произведени с размери, специално оптимизирани за безотпадъчен монтаж на фасадите на обекта.

Реализирани обекти

Ценова листа

моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg