Обектът включва следните продукти:

  • Добрич 1 20x20

  • Добрич 2 20x20

  • Добрич 3 20x20

  • Добрич 20x20 - тактилна

  • Лом - мрамор 20x20

  • Добрич - триъгълна

Обект:

Централна пешеходна зона - гр.Добрич

За реконструкцията на централната част на гр. Добрич е избрана специално разработена за целта серия от настилъчни плочи, носеща името на града.

Плочите Добрич са в един формат, но различните цветове и щрихи на серията дават свобода за оформяне на разнообразни фигуративни композиции по продължение на пешеходната зона на града.

Реализирани обекти

Ценова листа

моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg