Обектът включва следните продукти:

  • Балчишки камък 40x40

  • Балчишки камък 40x20

  • Дървесина 60x20

  • Цепен камък 40x20

  • Цепен камък 10x10 паве

  • Балчишки камък 25x12,5 - паве

Обект:

Градски парк "Свети Георги" - гр.Добрич

Оформление на тротоари и площадки в градската градина на гр. Добрич.

За реализацията на проекта са използвани комбинации от няколко серии настилъчни и облицовъчни плочи: Балчишки камък Цепен камък, Дървесина както и различни допълнителни елементи.

Реализирани обекти

Юрий Господинов

моб. тел.: 089 7969 303