Обектът включва следните продукти:

  • Площадна плоча 25x25

Обект:

Офис сграда - Център гр.Добрич

За оформленито на тротоара пред офис сградата са използвани специфичните Площадни плочи с размер 25х25 см, които придават облика на града в тази част от пешеходната зона.

Плочата е разработена като бетонов аналог на старите керамични плочи и позволява реализацията на ремонти и реконструкции на пространството около сградите в тази част на града, без нарушаването на цялостния облик на пешеходната зона.

Със своите два основни цветови тона на площадните плочи - охра и керемидено червен, тротоарът около обновената офис сграда в центъра на града придоби своята естествена завършеност като продължение на основната пешеходна алея. 

Реализирани обекти

Ценова листа

моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg