Фирма БЕТО предлага богато продуктово многообразие от настилъчни плочи и множество креативни комбинации на форма, текстура, подредба и цвят при проектиране.

Продуктовото портфолио на фирмата, неповторимата цветова вариативност и комбинации правят възможна реализацията на уникални дизайнерски решения за оформление на средата.

ПРОДУКТИНастилъчни плочи

  • Престиж

  • Балчишки камък

  • Добрич

  • Цепен камък

  • Дървесина

  • Травертин

  • Други структури