"Ломен камък" са група облицовъчни плочи със силно изразен специфичен релеф, който ги отличава от останалите структури, произвеждани от БЕТО.

Тази серия продукти отправя силно предизвикателство към въображението на дизайнерите, тъй като различните формати на изделията могат да се съчетават в оригинални, неповтаряеми и уникални комбинации!