Настилъчните плочи от серия "Добрич" представляват единна система от изделия, разработени за новия облик на пешеходната част на град Добрич.

Комбинацията от цветове и щрихи на различните настилъчни плочи от серията дава свобода при изпълнението на разнообразни фигуративни композиции.

  • Тип "Добрич - 1"

  • Тип "Добрич - 2"

  • Тип "Добрич - 3"

  • Тип "Добрич" - тактилна

  • Тип "Добрич" - триъгълна