Декоративните изделия ограничаващи паркирането в пешеходните зони намират все по-широко приложение при оформлението на градската среда.

БЕТО предлага серия от ограничителни колчета изградени от модулни елементи, които позволяват комбинирането им във височина до три размера - 60см, 50см и 40см.