Фирма БЕТО предлага голямо разнообразие от облицовъчни плочи с различен вид и размери, дълбочина на релефа и интензивност на оцветяването.

Повечето модели кореспондират по структура и геометрия със съответните им еквиваленти за настилане, като по този начин реализираните обекти придобиват естетически и стилово издържан вид.

 • Теранова

 • Артистик

 • Престиж

 • Балчишки камък

 • Ломен камък

 • Цепен камък

 • Бамбук

 • Варовик

 • Добрич

 • Дървесина

 • Травертин