Настилъчните плочи от серия "Добрич" представляват единна система от изделия, разработени за новия облик на пешеходната част на град Добрич.

Комбинацията от цветове и щрихи на различните настилъчни плочи от серията дава свобода при изпълнението на разнообразни фигуративни композиции.

Реализирани обекти с продукта

Размер:20 x 20 cm

Тегло: 1cm x 1m2 = 25 kg

Брой плочи/m2:25
Цвят:
Жълт
Влагоустойчивост Устойчивост на цвета Мразоустойчивост Износоустойчивост
  • Цвета на настилъчните плочи се договаря за конкретен проект
  • Технологията на изработка позволява дебелина на плочите от 2,5 до 5 см
  • В зависимост от избраната дебелина на плочите, теглото на квадратен метър варира между 60-125 кг.
Допълнителна информация

Тактилната плоча от серия Добрич е разработена за улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение в достъпните пешеходни пространства.

Плочата Тип "Добрич"-тактилна 20х20см. е предвидена за полагане в комбинация с останалите плочи от серията.
С нея се изпълняват тактилни ивици за внимание при смяна на посоката на достъпния маршрут, преди препятствие, при разлика във височина и др.

(за повече информация вж. Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания)

Запитване за продукта
Тип "Добрич" - тактилна