Декоративните изделия ограничаващи паркирането в пешеходните зони намират все по-широко приложение при оформлението на градската среда.

БЕТО предлага серия от ограничителни колчета изградени от модулни елементи, които позволяват комбинирането им във височина до три размера - 60см, 50см и 40см.

Размер:Височина 50 cm

Тегло: -

Цвят:
по избор
Влагоустойчивост Устойчивост на цвета Мразоустойчивост
  • Модулните елементи могат да се оцветяват по желание на клиента.
  • Подредбата на модулите на ограничителните колчета също може да се променя.
  • При нараняване на определен модул, той може лесно да бъде заменен с нов елемент.
Запитване за продукта
С четири модула