• Престиж 1

  • Паве Престиж

  • Бамбук

Designer Outlet - гр. Добрич

Оформление на площадка и вход пред търговски площи - Designer Outlet, гр. Добрич.

Обектът е реализиран чрез комбинация от различни по формат настилъчни плочи от серия Престиж и облицовъчни плочи със структура Бамбук.

реализирани обекти

предишни