• Балчишки камък - рязан

  • Тип "Варовик"

Диагностично-консултативен център 1 - гр. Добрич

За оформлението на новия облик на Диагностично-консултативен център 1 - гр. Добрич са избрани два вида облицовъчни плочи от серия Варовик и Балчишки камък.

Плочите са произведени с размери, специално оптимизирани за безотпадъчен монтаж на фасадите на обекта.

реализирани обекти

следващи