• Тип "Добрич - 1"

  • Тип "Добрич - 2"

  • Тип "Добрич - 3"

  • Тип "Добрич" - тактилна

  • Лом - мрамор

  • Тип "Добрич" - триъгълна

Централна част - гр. Добрич

За реконструкцията на централната част на гр. Добрич е избрана специално разработена за целта серия от настилъчни плочи, носеща името на града.

Плочите Добрич са в един формат, но различните цветове и щрихи на серията дават свобода за оформяне на разнообразни фигуративни композиции по продължение на пешеходната зона на града.

реализирани обекти

следващи