• Цепен камък

  • Цепен камък паве

  • Цепен камък

Жилищна сграда - гр. Добрич

Облицовъчни и настилъчни плочи за магазинен етаж в жилищна сграда в гр. Добрич.

Характерна черта за обекта е използваната подредба във формата на плетка от настилъчни плочи и паве от серия Цепен камък и облицованата стена с облицовъчни плочи реализирана отново с Цепен камък.

реализирани обекти

предишни