• Цепен камък

Магазин "Димят" - гр. Добрич

Оформление на площадка и стъпала на входа на магазин "Димят", гр. Добрич.

За реализацията на обекта са използвани стъпални елементи издържани в серия Дървесина подчертани от светлите чела на стъпалата от Цепен камък.

реализирани обекти

предишни