Обектът включва следните продукти:

  • Цепен камък 40x20

  • Цепен камък 40x20

  • Цепен камък 10x10 паве

Обект:

Жилищна сграда - гр.Добрич

Облицовъчни и настилъчни плочи за магазинен етаж в жилищна сграда в гр. Добрич.

Характерна черта за обекта е използваната подредба във формата на "плетка" от настилъчни плочи и паве от серия Цепен камък и облицованата стена с облицовъчни плочи реализирана отново с Цепен камък.

Реализирани обекти

Ценова листа

моб. тел.: 089 743 4642

e-mail адрес: office@beto.bg